واقعیت افزوده در صنعت معماری

واقعیت افزوده در صنعت معماری:
مهندسین معمار پس از طراحی سه بعدی مدل خود در نرم افزارهای مربوطه، برای نمایش آنچه طراحی شده است از نمایش مدل سه بعدی در لب تاب و یا ساخت ماکت استفاده می کنند، که هر کدام محدودیت های خود را داراست. اما امروزه به کمک تکنولوژی واقعیت افروده می توان مدل طراحی شده را در ابعاد دلخواه به نمایش درآورد و آن را در اختیار سایرین قرار داده تا به کمک گوشی موبایل هوشمند خود از آن بهره مند گردند.
به عنوان مثال برای نمایش مدل سه بعدی طراحی شده یک ساختمان،  می توان نقشه آن را به عنوان تصویر هدف قرار داده و به محض آنکه توسط اپلیکیشن آن تصویر شناسایی شد، مدل سه بعدی آن به نمایش درآید. حتی می توان اطلاعاتی همچون ابعاد هر بخش و همچنین سایر اطلاعات فنی را در اپلیکیشن در اختیار کاربر قرار داد.