درباره ما

استودیوی جادوی هنر فعالیت خود را از سال 1392 با تمرکز بر تولید اپلیکیشن های واقعیت افزوده و بازی های رایانه ای، در قالب یک استارتاپ آغاز نمود.
تولید بسته آموزشی الفبازی اولین قدم در راستای تولید بازی های آموزشی مجهز به تکنولوژی واقعیت افزوده بود.

در گام دوم با تمرکز بر تولید اپلیکیشن های واقعیت افزوده بیش از 30 اثر در حوزه های مختلف تولید و منتشر شد.
 برای دیدن نمونه های ما می توانید از لینک کاربردهای واقعیت افزوده استفاده نمایید.
و در حال حاضر  استودیوی جادوی هنر آماده خدمت رسانی در دو حوزه تولید اپلیکیشن های واقعیت افزوده و تولید بازی های رایانه ای می باشد.

test